Informujemy, iż od 26 maja br. główna sieć gazowa w Orli została zagazyfikowana. Trwają przyłączenia budynków mieszkalnych mieszkańców Orli, którzy zdecydowali się podłączyć do sieci.

Uzbrojenie poszczególnych ulic w sieć gazową, będzie uzależnione od zainteresowania mieszkańców korzystaniem z gazu sieciowego. Osoby zainteresowane przyłączeniami winny zgłaszać się do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24 (tel. 856756857/00).

żółta skrzynka gazowa