Kolejna nieruchomość gminna została uporządkowana i zagospodarowana, a mieszkańcy Gredel mają miejsce do wypoczynku i rekreacji. Powstała tam drewniana wiata - zapewniająca cień i schronienie, mini siłownia pozwalająca na podniesienie kondycji fizycznej. Doposażono również plac zabaw oraz częściowo ogrodzono teren. Powstałe miejsce - to odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którzy na jego stworzenie przeznaczyli część funduszu sołeckiego sołectwa Gredele.

Zadanie kosztowało 52 234,32 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” - 23 025,30 zł. Wkład własny gminy Orla wyniósł 29 209,02, w tym 9 917,07 zł – fundusz sołecki.

 

Widok nieruchomości przed zagospodarowaniem terenu

 

Widok nieruchomości po zagospodarowaniu terenu