Wójt Gminy Orla informuje, iż w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3, Gmina Orla otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 2 500 zł na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 125,00 zł, wkład własny 625,00 zł.

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk

 

Orla, dnia 10 maja 2022 r.