16 lutego 2024 r. Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk wręczył bony stypendialne za wysokie wyniki w nauce uczniom Szkoły Podstawowej z d.n.j.b. w Orli. Pogratulował stypendystom osiągnięć w I półroczu roku szkolnego 2023/2024. Wyraził przekonanie, że otrzymane stypendium będzie motywacją do podejmowania nowych wyzwań i rozwijania pasji.

Stypendia za I półrocze otrzymało 27 uczniów naszej szkoły.