Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk podpisał 2 umowy z firmą „Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach”: na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dydule” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej w Orli”.

„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dydule” w ramach realizacji inwestycji polegającej na „Uporządkowaniu gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Dydule gm. Orla”, zgodnie z umową będzie kosztowała 1 943 400,00 zł i ma zostać zrealizowana do 30 sierpnia 2024 r.

Koszt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej w Orli w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Orla - etap I”, zgodnie z umową wyniesie 851 406,00 zł. Na jej zrealizowanie wykonawca ma czas do 28 marca 2024 r.

Obie inwestycje w 100% będą realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

 

Wójt gminy