7 lipca 2022 r. Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli”. Wykonawcą przedmiotowej inwestycji jest konsorcjum składające się z Firmy Usługowo Budowlanej WRÓBLEWSKI Andrzej Wróblewski z Bielska Podlaskiego oraz firmy projektowej ARCH-EKO Projekt Jolanta Kotowska z Białegostoku.

Jednym z głównych założeń projektowych przedmiotowego zadania jest modernizacja obecnego węglowego źródła ciepła na system nowoczesnego odnawialnego źródła energii wraz z magazynem paliwa, a także m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentów, wykonanie elewacji budynku i nowego pokrycia dachowego, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji, wymiana oświetlenia sali gimnastycznej na LED-owe oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie z planem inwestycja ma zakończyć się najpóźniej do końca sierpnia 2023 roku.

Całkowity koszt inwestycji zgodnie z zawartą umową wyniesie 5 333 736,19 zł, a dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 3 910 000,00 zł.

 

 

 

 

Szkoła została wybudowana ponad 30 lat temu i od tego czasu budynek nie doczekał się remontu.