Zakończono prace naprawcze ogrodzenia cmentarza żołnierzy rosyjskich i niemieckich z I wojny światowej z 1915 r. w obrębie Gregorowiec, a także grobu żołnierza armii radzieckiej z okresu II wojny światowej, zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w we wsi Wólka Wygonowska. Na cmentarzu parafialnym w miejscowości Paszkowszczyzna, wykonano nową tablicę granitową na pomniku mogiły zbiorowej nieznanych żołnierzy z okresu I i II wojny światowej.

Całkowity koszt przeprowadzonych robót to kwota 7 389,20 zł, w tym 4 700,00 zł stanowią środki finansowe pochodzące z budżetu Wojewody Podlaskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w 2021 r.