Wykonawca informuje, iż w dn. 04.10.2023 r. planowane jest wprowadzenie kolejnej czasowej organizacji ruchu (zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr 201/2023) związanej z robotami drogowymi wykonywanymi połówkowo. Istniejący ruch wzdłuż drogi wojewódzkiej DW689 na odcinku Bielsk Podlaski — Hajnówka będzie funkcjonował na zasadzie wahadeł przy sterowaniu sygnalizacją świetlną. Dojazd do miejsca robót będzie oznakowany poprzez znaki ostrzegawcze A-14 roboty drogowe wraz ze znakiem A12b/c zwężenie prawo/lewostronne w zależności od kierunku najazdu. Na odcinku prowadzonych robót drogowych zostaną wprowadzone ograniczenia prędkości.