Gmina Orla informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Orla”
jest dofinansowane w 2021/2022 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku.

WFOŚiGW.png            NFOŚiGW.jpg