W dniu 6 sierpnia br. miało miejsce uroczyste oddanie do użytku nowo przebudowanej drogi na odcinku Koszki – Podbiele. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, tj.: Pan Leon Pawluczuk – Wójt Gminy Orla, Pan Grzegorz Warchoł – Przewodniczący Rady Gminy Orla, Pani Raisa Rajecka – Wójt Gminy Bielsk Podlaski, Pan Mirosław Bałło – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego w Bielsku Podlaskim, Pani Marzena Ostapczuk – Radna Rady Gminy Orla, przedstawiciele firmy IKEA Industry Poland Sp. z o.o. oddział w Orli, Ks. Mirosław Czurak – Proboszcz Parafii Prawosławnej w Podbielu, Pani Olga Młodzianowska – sołtys miejscowości Koszki oraz zebrani mieszkańcy.

Aby nowa inwestycja służyła jak najlepiej użytkownikom i aby prowadziła bezpiecznie korzystających z niej do zamierzonego celu ksiądz proboszcz Mirosław Czurak odmówił modlitwę i dokonał aktu poświęcenia drogi. Natomiast symbolicznego oddania drogi
i przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni goście.

Podjęte działania inwestycyjne przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu przejazdu, a także będą miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Przypominamy, że w 2020 r. zakończono przebudowę drogi powiatowej – ulicy w samej miejscowości oraz drogę gminną o długości 150 m.Łącznie na zadania drogowe w obrębie miejscowości Koszki w latach 2020-2021 Gmina Orla wydatkowała 1.387.551,70 zł, a łączna wartość inwestycji wyniosła 2 512 555,08 zł.