Od kilku tygodni trwają zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu Gminy Orla. Podczas zebrań przedstawiane są sprawozdania z działalności jednostek  w 2023 roku  oraz zamierzenia na rok 2024, a także omawiane są inne istotne tematy dotyczące spraw bieżących.

W zebraniach udział biorą przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim oraz Wójt Leon Pawluczuk i członkowie poszczególnych jednostek OSP.

Do tej pory odbyły się już zebrania w jednostkach OSP Orla, Gregorowce i Malinniki, a już w najbliższych dniach odbędą się również w Spiczkach i w Redutach.