Na ukończeniu są prace związane z przebudową budynku po byłym Ośrodku Zdrowia na Dzienny Dom Pomocy w Orli. Budynek zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz nabiera nowego wyglądu. Na wykonanie prac wykonawca zadania ma czas do 29 maja 2022 r.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z postępujących robót.