Obecnie trwają roboty budowlane polegające na budowie przepompowni ścieków, kanału grawitacyjnego oraz kanału tłocznego. Po realizacji przedmiotowego zadania do sieci kanalizacji sanitarnej będą mogli podłączyć się wszyscy właściciele siedlisk w miejscowości Dydule. Wykonawcą inwestycji jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach, a jej wartość umowna wynosi 1 943 400,00 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 3 PGR) w wysokości 98%, tj. 1 904 532,00 zł.