W dniu 21 listopada br. Ochotniczej Straży Pożarnej w Malinnikach została wręczona decyzja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotycząca wpisu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na dalsze 5 lat. Akt włączenia odebrali Wójt Gminy Orla, Prezes oraz Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Malinnikach.

Włączenie OSP Malinniki w struktury KSRG to wielkie wyróżnienie, ale także obowiązki i wyzwania. Aby jednostka mogła być wpisana do KSRG musi spełniać szereg wymagań wynikających z przepisów prawa, poczynając od odpowiedniego samochodu, poprzez specjalistyczny sprzęt, aż po środki ochrony indywidualnej i przeszkolonych druhów.

Decyzja dotycząca odnowienia wpisu OSP Malinniki do KSRG to ukoronowanie wieloletniej i ciężkiej pracy strażaków ochotników, którzy niejednokrotnie narażali swoje zdrowie i życie niosąc pomoc innym.