W dniu 12 października 2021 r.  w Gminnym Centrum Kultury w Orli gościliśmy studentów Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci realizując Program Indywidualizacji Kształcenia „Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia”, odwiedzili Podlasie, w tym także gminę Orla. Głównym celem projektu jest zbieranie gwar i dialektów miejscowych oraz spotkanie z historią, tradycją i kulturą Podlasia.

W ciągu dwóch dni pobytu młodzież wraz z wykładowcą Panią Volha Tratsiak doktorem nauk humanistycznych odwiedziła miejscowości Lewkowo Nowe i Lewkowo Stare, Narewkę oraz Orlę.

Młodzież korzystając z okazji, odwiedziła również Synagogę i cmentarz Żydowski w Orli.