13 lipca 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Orli miało miejsce, ostatnie już z cyklu, spotkanie pod hasłem Cyberbezpieczeństwo, czyli bezpieczeństwo w sieci internetowej. Akcja odbyła się w ramach realizowanego przez Gminę Orla z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich Projektu „Razem przeciw przemocy!” dofinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

            Pracownik Gminy Orla Pan Adam Turowski zapoznał uczestników spotkania z zagrożeniami czyhającymi w internecie, opowiedział jak im zapobiegać, oraz gdzie szukać pomocy, jeżeli ktoś doświadczył przemocy w sieci. Następnie Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim Pan Marek Porowski udzielił zebranym praktycznych wskazówek na temat w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo w sieci z aspektu bankowości.

            Na koniec spotkania Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Orli przygotowały słodki poczęstunek przyrządzony z wykorzystaniem nabytych sprzętów sfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości.