10 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Orli miało miejsce spotkanie informacyjne poświęcone omówieniu udziału w projekcie grantowym, dotyczącym instalacji w budynkach jednorodzinnych mieszkalnych na potrzeby własne, jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, z wykorzystaniem energii słonecznej. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli: Pan Leon Pawluczuk Wójt Gminy Orla, Pani Irena Odzijewicz Sekretarz Gminy, pracownicy Urzędu Gminy Orla oraz Pan Norbert Brzozowski i Pan Konrad Czemko - przedstawiciele firmy Project Consluting z Białegostoku, przekazano zainteresowanym mieszkańcom Gminy Orla szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie.

Uwaga, wydłużono termin składania deklaracji udziału w przedsięwzięciu do dnia 17 stycznia 2020 r.