OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ORLA

dotyczące Projektu grantowego pn.: „Redukcja niskiej emisji w Gminie Orla poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej” w Gminie Orla, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W dniu 1 września 2021 r. o godz. 18:00 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Orli przy ul. Mickiewicza 4 odbędzie się spotkanie dla Grantobiorców.

W spotkaniu będą uczestniczyli inspektorzy nadzoru inwestorskiego z ramienia Gminy Orla.

 

                                                                                                                                         Wójt

                                                                                                                                       /-/

                                                                                                                                       mgr Leon Pawluczuk