28 lutego 2022 r. w Urzędzie Gminy Orla odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu Gminy Orla, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników GOPS w Orli, poświęcone pomocy uchodźcom z Ukrainy. W tym samym dniu Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk uczestniczył także w spotkaniu Zarządzania Kryzysowego, zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, podczas którego poruszono kwestie koordynacji pomocy uchodźcom.

Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy osobom przybywającym z Ukrainy proszone są o kontakt z GOPS w Orli – tel. 857305795.

 

Reprezentanci urzędów z powiatu bielskiego siedzący przy stole