Dobiegła końca kadencja sołtysów z terenu Gminy Orla. Z tej okazji, w piątek 14 czerwca br., podczas sesji Rady Gminy Orla, Pan Leon Pawluczuk Wójt Gminy Orla podziękował sołtysom za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej i współdziałanie z władzami samorządowymi. Sołtysi otrzymali z rąk Wójta oraz Przewodniczącego Rady pisemne  podziękowania i drobne upominki.

Serdecznie dziękujemy sołtysom za ich dotychczasową działalność.