W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w nieuzbrojonej dotychczas części ul. Bielskiej poczynając od mostu w ciągu drogi powiatowej oraz w ul. Plac Fabryczny. Powstanie również przepompownia ścieków oraz przejście ciśnieniowe pod rzeką Orlanka.

Wykonawcą inwestycji jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach, który zgodnie z zwartą umową ma wykonać przedmiotowe zadanie w terminie do 29 marca br. Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę 851 406,00 zł i środki na ich realizację zostały w całości pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – wsparcie inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

 

IMG 20240214 121728