1 kwietnia b.r., na terenie całego kraju rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. To niezwykle ważne badanie statystyczne obejmujące całą populację mieszkańców Polski. Realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje:

- osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach
i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Obowiązkowym sposobem przekazania danych jest samospis internetowy, przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie https://spis.gov.pl/. Samospisu internetowego można dokonać także na specjalnie wydzielonym stanowisku komputerowym w Urzędzie Gminy Orla.

W przypadku braku dostępu do Internetu można będzie spisać się telefonicznie kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 .

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie skontaktuje się rachmistrz spisowy:

1) telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym;

2) bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim.

 

Z zakresem informacji, jakie będą zbierane w NSP2021 można zapoznać się pod adresem: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

Jednocześnie informuje się, że członkowie Gminnego Biura Spisowego w Orli będą pełnić dyżury w godz. 8:00 – 20:00 pod nr telefonu:

782 485 165

Osoby zainteresowane dokonaniem somospisu na wydzielonym stanowisku komputerowym w Urzędzie Gminy Orla proszone są o wcześniejszy kontakt pod w/w nr telefonu.