W dniu 7 grudnia 2021 r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny ogłoszony przez Wójta Gminy Orla na plakat/ulotkę pt. „Zaszczep się dla siebie i innych”.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej z d. n. j. b w Orli wraz z oddziałami przedszkolnymi i realizowany był w 4 kategoriach.

Pan Wójt Leon Pawluczuk osobiście pogratulował udziału w konkursie i wręczył pamiątkowe dyplomy i upominki wszystkim uczestnikom konkursu.

Termin składania prac upłynął 16 listopada 2021 r. o godzinie 14.

Do konkursu zgłoszonych zostało 55 prac, spośród których Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Orla dokonała oceny prac plastycznych i wyłoniła laureatów.

 

I kategoria „Oddziały przedszkolne”:

I miejsce – Pola Kubajewska kl. 0d,

II miejsce – Filip Gierałtowski kl. 0c,

III miejsce – Piotr Kubajewski kl. 0c,

wyróżnienie: Zofia Dmitruk kl. 0d, Zuzanna Sebetyniuk kl. 0d, Jan Gołub kl. 0c,

pozostali uczestnicy: Aleksandra Gawryluk kl. 0d, Julia Gołub kl. 0d i Amelia Ciełuszecka kl. 0d.

 

II kategoria „Klasy I – III”:

I miejsce – Aleksandra Żukowicka kl. III, Dawid Osa kl. I,

II miejsce – Maja Gierałtowska kl. I,

III miejsce – Kacper Wiński kl. I,

wyróżnienie: Mateusz Tomczuk kl. I, Damian Goworko kl. I, Eliasz Mirończuk kl. II,

pozostali uczestnicy: Artur Otłowski kl. I, Katarzyna Żukowicka kl. I, Oliwia Gajko kl. I, Krzysztof Gawryluk kl. I, Zuzanna Kubaj kl. I, Miłosz Nikitiuk kl. II, Błażej Otłowski kl. II, Ewelina Szeretucha kl. II, Anna Sawicka kl. II, Agata Goworko kl. III,

 

III kategoria „Klasy IV-VI”:

I miejsce – Lena Kubajewska kl. V,

II miejsce – Taisa Kuczyńska kl. VI,

III miejsce – Agata Dolina Sulima kl. VI,

wyróżnienie: Wiktoria Sakowska kl. V, Patryk Sakowski kl. VI, Dawid Niestierowicz kl. VI,

pozostali uczestnicy: Filip Stepaniuk kl. IV, Aleksandra Sawicka kl. IV, Maja Golonko kl. VI, Lena Oleszczuk kl. VI, Amelia Sacharewicz kl. VI.

 

IV kategoria „Klasy VII-VIII”:

I miejsce – Roksana Spora kl. VIIIb,

II miejsce – Ksenia Kuczyńska kl. VIIIb,

III miejsce – Julia Horodecka kl. VIIIb, Anna Budka kl. VIIIb,

wyróżnienie: Damian Dolina Sulima kl. VIIIa, Roksana Stepaniuk kl. VIIIb, Kacper Niewiński kl. VIIIb,

pozostali uczestnicy: Karolina Rogowska kl. VII, Oliwka Onopiuk kl. VII, Julianna Rola kl. VII, Maksymilian Suszko kl. VII, Hubert Kubajewski kl. VII, Piotr Hoff kl. VII, Hania Kukołka kl. VII, Sebastian Borawski kl. VII, Michał Starczewski kl. VIIIb, Oskar Ruczaj kl. VIIIb, Patrycja Jakoniuk kl. VIIIb.

 

 

Konkurs sfinansowano ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 przeznaczonych na realizację działań promocyjnych.

 

 

 

Wyróżnione prace