5 sierpnia 2023 r. podczas Festynu „Orlańskie Spotkania” ogłoszono wyniki XVII Gminny Konkurs na „Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla” zorganizowanego przez Wójta Gminy Orla.

W ramach tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 8 zgłoszeń. Komisja konkursowa powołana zarządzeniem wewnętrznym Nr 38/2023 Wójta Gminy Orla z dnia 19 czerwca 2023 r. dokonała oględzin wszystkich zgłoszonych nieruchomości.

Posesje oceniane były pod względem stanu technicznego i estetycznego budynków i obiektów małej infrastruktury, harmonijnego wkomponowania posesji w otoczenie, atrakcyjności i kompozycji części ogrodowo-wypoczynkowej, pomysłowości rozwiązań użytkowych oraz utrzymania czystości i porządku w obejściu (w tym. m.in. lokalizacji pojemnika na odpady, osadnika na ścieki, wydzielenia wybiegu dla zwierząt gospodarskich i domowych, utrzymania poboczy dróg i rowów przydrożnych).

Wyniki Konkursu przedstawiają się następująco:

Pierwsze miejsce i 144 punkty - posesja Państwa Tamary i Jana Rusaczyk z miejscowości Koszele. Wysokość nagrody wynosi 1200 zł netto.

Drugie miejsce i 133 pkt - posesja Państwa Emilii i Cezarego Kamińskich z miejscowości Orla. Wysokość nagrody wynosi 1000 zł netto.

 

Trzecie miejsce i 132 pkt - posesja Pani Antoniny Misiejuk z miejscowości Spiczki. Wysokość nagrody wynosi 800 zł netto.

 

Wyróżnienie z liczbą 119 pkt otrzymała posesja Pana Leszka Cimocha z miejscowości Reduty. Wysokość nagrody wynosi 500 zł netto.

 

 

Poniżej zdjęcia posesji pozostałych uczestników konkursu:

 Posesja Pani Ali Martynowicz z miejscowości Orla:

 

Posesja Pani Katarzyny Rogoza z miejscowości Krywiatycze:

 

 

Posesja Pana Sławomira Grygoruka z miejscowości Dydule:

 

 

Posesja Pani Marii Grygoruk z miejscowości Wólka Wygonowska:

 

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zgłoszenie swoich posesji i udział w konkursie!

 9

 

Zachęcamy mieszkańców naszej Gminy do dbania o posesje i do udziału w kolejnych edycjach konkursu na „Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla”.