Rozpoczęto I część robót budowlanych obejmujących rozbudowę, przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli, w ramach ogólnego zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla".

Na realizację inwestycji Gmina Orla otrzymała pomoc finansową w wysokości 2 000 000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zawartej umowy dotyczącej realizacji I etapu w/w inwestycji, wykonawca wyłoniony w drodze przetargu - firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech z Białegostoku wykona m.in.:

  • rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego,
  • rozbiórkę starego i budowę nowego ogrodzenia,
  • utwardzenie terenu kostką betonową,
  • termomodernizację budynku technologicznego i roboty wykończeniowe w budynku
  • budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 150,0 m3 każdy,
  • budowę dwóch zbiorników bezodpływowych o poj. 2,0 m3 każdy
  • budowę osadnika popłuczyn o poj. 15,0 m3
  • budowę instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych,
  • przebudowę sieci wodociągowej w ul. Partyzantów celem zasilenia linii do miejscowości Krywiatycze.

Termin realizacji I etapu upływa 30 czerwca 2020 r. Po jego zakończeniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie II części zadania tj. rozbudowy, przebudowy stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie gminy Orla.