Rozpoczęto prace polegające na przebudowie drogi powiatowej - ulicy Kleszczelowskiej w Orli. Przebudową objęty jest odcinek o długości 1114 m, a zakres robót obejmuje min.: wykonanie nowych chodników z kostki betonowej, zjazdów na posesje, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej (2 warstwy),a także wymianę hydrantów wodociągowych.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego. Całkowity koszt zadania - to 1 945 040,00 zł. Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim otrzymał na realizację przedmiotowej inwestycji dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości inwestycji. Pozostałe 50% zapłacą po połowie Powiat Bielski oraz Gmina Orla.

 

{galeria2020/10/kleszczelowska{/galeria}