Przystąpiono do przebudowy drogi powiatowej Nr 1603B na odcinku Szczyty-Dzięciołowo – Szczyty-Nowodwory” o długości 990 mb. Celem inwestycji jest poprawa jakości parametrów drogi. W wyniku jej realizacji nastąpi poszerzenie jezdni, zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna, utwardzone pobocze oraz zjazdy z drogi z wydzieleniem pasa dla pieszych i wjazdy na posesje. Ponadto, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym użytkownikom drogi wybudowane będzie wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej.

Wartość zadania zgodnie z umową wyniesie 1 666 375,99 zł. Na jego realizację Powiat Bielski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 809 829,15 zł. Pozostałe wydatki zostaną pokryte po połowie przez Powiat Bielski oraz Gminę Orla. Na realizację inwestycji Wykonawca ma czas do 18 września 2023 r.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o. o. z Bielska Podlaskiego.