Zgodnie z ustawą z 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w odległości mniejszej niż 10- krotność wysokości istniejących turbin - po 16 lipca 2022 r. nie będzie można budować domów, chyba że na takie inwestycje pozwoli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Gminy miały 72 miesiące od wejścia w życie ustawy, na uchwalenie planów zagospodarowania, poprzez objęcie terenów budowlanych, w których potencjalnie mogą być budowane budynki mieszkalne w odległości mniejszej niż 10 - krotność wysokości elektrowni wiatrowej. W przypadku naszej Gminy jest to odległość 1,5 km.

W 2020 r. z inicjatywy Wójta zostały rozpoczęte prace planistyczne, w celu zapewnienia właścicielom nieruchomości możliwości budowy budynków mieszkalnych w obszarze zakazu ustawowego. Ich uwieńczeniem było podjęcie przez Radę Gminy Orla w dniu 22.06.2022 r. uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…), która umożliwia mieszkańcom miejscowości Orla, Krywiatycze, Topczykały, Spiczki i Paszkowszczyzna realizację przedsięwzięć w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk