Zakończono przebudowę drogi powiatowej Nr 1603B na odcinku Szczyty-Dzięciołowo – Szczyty-Nowodwory”. W ramach inwestycji poszerzono jezdnię, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, wjazdy na posesje, utwardzono pobocze oraz zjazdy z drogi, wydzielono pas dla pieszych. Ponadto, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym użytkownikom drogi wybudowano wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej. Wykonano również remont miejsc postojowych przy Cerkwi we wsi Szczyty Dzięciołowo.

Wartość inwestycji zgodnie z umową wyniosła 1 666 375,99 zł. Na jego realizację Powiat Bielski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 809 829,15 zł. Pozostałe wydatki pokryto po połowie przez Powiat Bielski oraz Gminę Orla. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o. o. z Bielska Podlaskiego.