Gmina Orla otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 6: PGR, na realizację zadania pn.:  „Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu wielorodzinnym w miejscowości Dydule gm. Orla”. Inwestycja, realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj", będzie polegała na wykonaniu przebudowy kanalizacji deszczowej w zakresie odwodnienia terenu osiedla siedmiu budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem tego terenu w miejscowości Dydule gm. Orla, w której funkcjonował niegdyś zlikwidowany PGR. Zadanie będzie polegało m.in. na wykonaniu inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, opracowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej, wykonaniu przebudowy przedmiotowej kanalizacji oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu, który zostanie zniszczony podczas prac ziemnych, m.in. poprzez odbudowanie ciągów pieszych oraz wykonanie nowych nasadzeń.

Realizacja przedmiotowej inwestycji zdecydowanie podniesie komfort życia mieszkańców osiedla, pozwoli cieszyć się suchymi piwnicami i garażami, a także stworzy warunki do tego aby zadbać o wizerunek osiedla.

            Przewidywana wartość przedmiotowej inwestycji to 2 000 000,00 zł, kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 1 960 000,00 zł – wkład własny Gminy Orla to jedynie 2% wartości zadania. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca przyszłego roku.