Zakończono przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Koszki. Na odcinku o długości 1194 m (ulica wsi Koszki), ułożono nową nawierzchnię bitumiczną, wykonano zjazdy asfaltowe na drogi boczne, ułożono przepusty i kostkę betonową na zjazdach na posesje, ustawiono nowe znaki drogowe

Całkowity koszt zadania zgodnie z umową z Wykonawcą wyniósł 1 507 620,23 zł. Na realizację przedmiotowej inwestycji Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 743 355,11 zł. Pozostałą kwotę – 764 265,12 zł zapłacą po połowie Powiat Bielski oraz Gmina Orla.