Trwa przebudowa drogi na odcinku 1,90 km, łączącej miejscowości Czechy Zabłotne i Pawlinowo. Przebudowa polega na utwardzeniu nawierzchni żwirowej metodą potrójnego utwardzenia przy użyciu emulsji asfaltowej oraz grysów kamiennych.

Materiały budowlane, tj. żwir do wykonania podbudowy oraz grysy kamienne i emulsję asfaltową, zakupiła Gmina Orla dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 416 000,00 zł.

Remont drogi, o który od  wielu lat zabiegali mieszkańcy wsi Pawlinowo, poprawi jej standard techniczny.