Rozpoczęto prace remontowe budynku bazy magazynowo-transportowej w Orli. Nieruchomość nabyto w odległych latach od będącej w upadłości GS „SCh” w Orli i nie był on remontowany. Na chwilę obecną naprawiany jest przeciekający dach. W dalszej kolejności zostanie wyremontowana elewacja budynku. Poczynione prace w znacznym stopniu poprawią użytkowanie i wygląd budynku, tym bardziej, iż jest on zlokalizowany przy wjeździe do Orli. Prace wykonywane są we własnym zakresie przez Urząd Gminy.