Wójt Gminy Orla wraz z Kierownikiem oraz pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom za wsparcie akcji dotyczącej zbiórki rzeczy dla osób starszych.

Dzięki Wam przekonaliśmy się, że istnieją życzliwi ludzie o wielkich sercach, którym los osób starszych nie jest obojętny.

W związku z dużym zainteresowaniem z Państwa strony informujemy, iż zbiórka kończy się w dniu 12 marca 2021 r.

 

O kolejnych inicjatywach społecznych na rzecz osób potrzebujących będziemy informować na stronie internetowej gminy Orla lub na tablicy ogłoszeń.

 

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za chęć niesienia pomocy.