Z uwagi na obowiązujące obostrzenia wynikające z rozprzestrzenianiem się COVID – 19 - 1 września uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli wrócili do szkoły - ale w odmiennych warunkach. Początek roku szkolnego 2020/2021 rozpoczął się bez uroczystego apelu. Uczniowie spotkali się z wychowawcami bezpośrednio w swoich klasach.

W spotkaniach z poszczególnymi klasami uczestniczyli także Wójt Gminy Orla Pan Leon Pawluczuk oraz Pan Grzegorz Warchoł Przewodniczący Rady Gminy Orla, którzy wręczyli najwybitniejszym uczniom listy gratulacyjne za wysokie wyniki w nauce osiągnięte w II półrocze roku szkolnego 2019/2020, a także za osiągnięcia sportowe. Uroczyste ich wręczenie było niemożliwe na koniec minionego roku szkolnego.

Przypomnijmy, że stypendia przyznano 47 uczniom, w tym 38 za wysokie wyniki w nauce, a 9 za osiągnięcia sportowe.

Życzymy Wam drodzy Uczniowie, Nauczyciele oraz Rodzice owocnej i bezpiecznej nauki i pracy.