W piątek 18 września br. na cmentarzu parafialnym w Orli odbył się pochówek szczątków mieszkańców Gminy Orla ekshumowanych w miejscowości Mikłasze w 2019 r. przez Instytut Pamięci Narodowej. Szczątki odkopano podczas prac modernizacyjnych linii kolejowej z Lewek do Hajnówki. W opinii mieszkańców w miejscu tym miał znajdować się XIX-wieczny cmentarz choleryczny

Nabożeństwu w intencji zmarłych przewodniczył ks. mitrat Sławomir Chwojko Proboszcz Parafii Prawosławnej w Orli, a wspomagali go Ks. mitrat Anatol Tokajuk oraz ks. Andrzej Żukowicki. W uroczystości wzięli także udział: Pan Leon Pawluczuk Wójt Gminy Orla, Pan Grzegorz Warchoł Przewodniczący Rady Gminy Orla, Sekretarz Gminy Orla, przedstawiciele Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku: Pani Iwona Mudel i Pan Marek Ostaszewski oraz mieszkańcy miejscowości Mikłasze.