Za nami uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej. 1 października b.r. wzięliśmy udział w najważniejszym dla nich dniu - dniu, w którym stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. A wszystko to za sprawą magicznego, czerwonego ołówka, którym zostali pasowani przez Panią Mirosławę Romaniuk Dyrektora Szkoły na uczniów Szkoły Podstawowej w Orli.

Oczywiście pierwszoklasiści przygotowali na tą chwilę występ artystyczny dając pokaz swoich umiejętności wokalnych i recytatorskich dla wszystkich obecnych gości, wśród których nie zabrakło rodziców, którzy dopingowali swoim pociechom.

Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali z rąk Wójta Gminy Orla Leona Pawluczuka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Orla Grzegorza Warchoła, a także rodziców drobne upominki. Na dzieci czekał także słodki poczęstunek.