W miejscowości Wólka Wygonowska ustawiono nowy garaż o konstrukcji stalowej zakupiony na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Wygonowskiej. Jego wartość to - 19 680 złotych. Koszt zakupu został sfinansowany z budżetu gminy Orla.