Orla, dnia 25 października 2021 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ORLA

dotyczące wyników naboru uzupełniającego do Projektu grantowego pn.: „Redukcja niskiej emisji w Gminie Orla poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej” w Gminie Orla, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Poniżej publikujemy listę podstawową Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie, listę rezerwową, na której znalazły się gospodarstwa, które wezmą udział w projekcie w przypadku dostępności środków finansowych oraz listę wniosków odrzuconych.

Aby sprawdzić swoją obecność na liście należy znać numer geodezyjny działki wskazanej przez Państwa we wniosku o udzielenie Grantu oraz obręb geodezyjny. Osoby zakwalifikowane na listę podstawową zapraszamy do uprzedniego kontaktu telefonicznego z Urzędem Gminy Orla pod numerem telefonu 85 730 57 86 celem ustalenia danych niezbędnych do podpisania umowy powierzenia Grantu oraz terminu jej podpisania.

Termin na podpisanie umowy o powierzenie grantu wynosi 30 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk

 

Lista podstawowa - nabór uzupełniający

Lista rezerwowa - nabór uzupełniający

Lista wniosków odrzuconych - nabór uzupełniający