Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, w sali konferencyjnej UG – II piętro o godz. 10.00.

Więcej