27 listopada 2022 r. w Gminnym Centrum Kultury w Orli miały miejsce konsultacje społeczne koncepcji zagospodarowania centrum miejscowości Orla. Projekt pt. "Rewitalizacja Centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych", na którego realizacje Gmina Orla otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polskim Ład – Program Inwestycji Strategicznych – II Edycja, zakłada m.in. budowę miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli - zadaszenia koncertowego, miejsc siedzących dla widzów z urządzeniami towarzyszącymi, budowę wiaty – targowiska. Zostaną również nasadzone drzewa i krzewy i zamontowane elementy małej architektury, m.in. wodotrysk oraz oświetlenie parkowe terenu. Nie zabraknie też miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autobusów. Planowane jest również wykonanie nowej elewacji budynku dawnego GOK-u.

Zadanie obejmuje obszar pomiędzy budynkiem, w którym mieści się Oddział Banku Spółdzielczego, nowym budynkiem GOK, ulicą Poświętną (plac po byłej zlewni mleka).