29 grudnia 2022 r. w Gminnym Centrum Kultury w Orli miały miejsce konsultacje społeczne koncepcji  budowy zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla. Projekt pt. "Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla", na którego realizacje Gmina Orla otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polskim Ład – Program Inwestycji Strategicznych – II Edycja, zakłada budowę dwóch zbiorników oddzielonych drogą - ul. Bielską, zastawek przelewowych, wałów ziemnych, zjazdów, przepustu pod drogą powiatową oraz przebudowę linii energetycznej wysokiego i niskiego napięcia.

Zbiornik retencyjny o powierzchni ok. 0,5 ha, służący do wstępnego piętrzenia i podczyszczenia wody, będzie zlokalizowany przy zastawie, natomiast główny zbiornik retencyjny o powierzchni ok. 7 ha, będzie zlokalizowany przy rzece Orlanka w okolicach młyna.