Gmina Orla zakupiła nowy sprzęt komunalny - ciągnik rolniczy New Holland T6.175EC oraz kosiarkę bijakową KRONOS do prowadzenia prac porządkowych na terenie gminy.

Zakup sprzętu był możliwy dzięki wspólnej decyzji władz gminy oraz mieszkańców 22 sołectw z terenu Gmin Orla, którzy połowę swoich środków z funduszu sołeckiego przeznaczyli na jego zakup. Nowe maszyny kosztowały 384 565,00 zł (319 990,00 zł ciągnik, 64 575,00 zł kosiarka), w tym 192 400,00 zł - to środki pochodzące z funduszu sołeckiego. Pozostałą sumę wydatkowano bezpośrednio z budżetu gminy. Kwoty, które sołectwa przeznaczyły na zakup ciągnika i kosiarki ustalano na zebraniach sołeckich w ubiegłym roku.

Sprzęt pozwoli wykonać wiele prac komunalnych, które podniosą estetykę i bezpieczeństwo na terenie Gminy Orla.

Specjalistyczna kosiarka jest przystosowana do skutecznego zwalczania zakrzaczenia o grubości do 10 cm na poboczach dróg, rowach, nieruchomościach gminnych. Ciągnik został wyposażony w dodatkowe oprzyrządowanie tak, aby mógł być wykorzystywany do wielu prac komunalnych m.in. tuz przedni - do zawieszenia pługa do odśnieżania, zaczepy i wyjścia hydrauliczne - do pracy z przyczepą.

Dziękuję Radzie Gminy za podjęcie uchwały o utworzeniu funduszu sołeckiego, sołtysom i mieszkańcom sołectw za decyzję o przekazaniu połowy środków funduszu na zakup maszyn oraz pracownikom za przeprowadzenie procedur zakupowych.

Wójt        
Leon Pawluczuk