W związku z powtarzającymi się wypadkami na skrzyżowaniu ulic w Orli: Poświętnej (droga gminna) oraz Wyzwolenia (droga powiatowa), w celu poprawy bezpieczeństwa ich użytkowników, wykonano stałą organizację ruchu. Na ulicy Poświętnej ułożono progi zwalniające. Wartość wykonanych prac – 1 963,08 zł.