Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk podpisał umowę z firmą Automatyka Arkadiusz Czyżewski z siedzibą w Świerże-Leśniewek na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze” w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Orla”.

Budowa studni, zgodnie z umową będzie kosztowała 516 600,00 zł i ma zostać zakończona do 30 sierpnia 2024 r.

Z racji tego, że stacja wodociągowa w Olekszach zaopatruje w wodę mieszkańców kilku miejscowości z terenu Gminy Bielsk Podlaski, do budowy studni kwotą 193 865,00 zł, dołoży się Gmina Bielsk Podlaski. Stacja zasila również miejscowości położone na terenie Gminy Boćki, lecz mimo dwóch pisemnych wniosków, nasza Gmina nie otrzymała dofinansowania do realizacji zadania wspólnego.

Przedsięwzięcie w części zostanie sfinansowane również ze środków UE w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.