W związku z prowadzonymi pracami spisowymi w ramach trwającego od 01.04.2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 informuję, że od 23 czerwca br. rachmistrze spisowi prowadzą wywiady bezpośrednie.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 oraz poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.p1/

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy Orla pod numerem 782 485 165 lub 85 730 57 80.

Rachmistrz spisowy nie pyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takich pytań w formularzu spisowym nie ma! Mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych. Sprawę należy niezwłocznie zgłosić na policję. Zakres pytań spisowych dostępny jest na stronie www.spis.gov.pl.Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję.

Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie kontaktował się z respondentami w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że kontaktuje się w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Dane zbierane na potrzeby spisu są bezpieczne i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk