Dzięki staraniom Gminy Orla został odbudowany przepust o średnicy 80 cm pod koroną drogi krajowej Nr 66 – przy wjeździe do Malinnik od strony Bielska Podlaskiego. Przepust pod drogą, który odprowadzał wody gruntowe i opadowe z terenów rolnych i zabudowy kolonijnej do rzeki Orlanka, został zlikwidowany podczas przebudowy drogi krajowej Nr 66.

Po niemal dwuletnim procedowaniu, w tym poprzez zlecenie specjalistycznej ekspertyzy, wydaniu decyzji Wójta o zakłóceniu stosunków wodnych – udowodniono zarządcy drogi krajowej – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że należy wykonać przepust.

Dziękujemy wszystkim osobom, które interweniowały w tej sprawie, jak również portalowi Bielsk.eu za nagłośnienie w mediach.

 przepust