W okresie od 17 września do 28 września 2021 r. odbyły się zebrania, podczas których mieszkańcy poszczególnych sołectw, zdecydowali, na co przeznaczą fundusz sołecki w 2022 roku. Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone do dyspozycji mieszkańców sołectw gminy Orla. O przeznaczeniu określonej kwoty środków funduszu sołeckiego decyduje zebranie mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu.

 

Do podziału jest 423 529,47 zł. Wśród przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w roku 2022 znalazły się m.in.: remonty dróg gminnych, zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich, doposażenie placów zabaw, doposażenia świetlic wiejskich, organizacja imprez kulturalnych.

 

Mieszkańcy na te zadania przeznaczyli 203 229,47 zł. Pozostałe środki z funduszu sołeckiego na 2022 rok w kwocie 220 300,00 zł, wszystkie sołectwa przeznaczyły na wspólne przedsięwzięcia – na zakup przyczepy do ciągnika komunalnego, a także na zakup samochodu typu Brygadówka dla pracowników obsługi komunalnej.

 

W zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk, który streścił mieszkańcom realizowane  na terenie gminy zadania inwestycyjne, sprawy bieżące, a także założenia do budżetu gminy na rok 2022. Mieszkańcy, dzięki bezpośredniemu kontaktowi z Wójtem mogli zgłaszać ewentualne wnioski do realizacji.

 

DSC 0178