W okresie od 22 września do 29 września 2020 r. odbyły się zebrania, podczas których mieszkańcy poszczególnych sołectw, zdecydowali, na co przeznaczą fundusz sołecki w 2021 roku. Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone do dyspozycji mieszkańców sołectw gminy Orla. Kwota jest uzależniona między innymi od liczby mieszkańców sołectwa i wyliczana, co roku na podstawie wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim. O przeznaczeniu określonej kwoty środków funduszu sołeckiego decyduje zebranie mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu.

Do podziału jest 415 224,17 zł. Wśród przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w roku 2021 znalazły się m.in.: zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich, doposażenie placów zabaw, remonty dróg, nasadzenia drzew i krzewów, zakup wyposażenia i sprzętu elektronicznego, organizacja imprez kulturalnych.

Mieszkańcy na te zadania przeznaczyli 203 144,17 zł. Pozostałe środki z funduszu sołeckiego na 2021 rok w kwocie 212 080,00 zł, wszystkie sołectwa przeznaczyły na wspólne przedsięwzięcie - zakup autobusu (BUS do 24 miejsc).