W okresie od 8 września do 18 września 2023 r. odbyły się zebrania, podczas których mieszkańcy poszczególnych sołectw z terenu gminy Orla, zdecydowali, na co przeznaczą fundusz sołecki w 2024 roku. Do podziału było 645 845,74 zł. Wśród przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w roku 2024 znalazły się m.in.: doposażenie placów zabaw i świetlic wiejskich, zakup urządzeń mini siłowni, remonty dróg gminnych.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone do dyspozycji mieszkańców sołectw gminy Orla. Kwota jest uzależniona między innymi od liczby mieszkańców sołectwa i wyliczana, na podstawie wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim.